S. No School State Implementing Agency
1Govt. High School, Goyala (Goela)Himachal PradeshGrassroots
2Govt. High School, Sher TandulaHimachal PradeshGrassroots
3Govt. Higher Secondary School, Durgapur Dhardi, Durgapur Dhardi, solanHimachal PradeshSUTRA
4Govt. Higher Secondary School, Kanda, Kanda, solanHimachal PradeshSUTRA
5Govt. Middle School, Kot Khas, Kot Khas, solanHimachal PradeshSUTRA
6Govt. Middle School & Primary School, Madiaghat (mandiyaghat)Himachal PradeshMANAV ADHIKAR SEVA SAMITEE
7Govt. Middle School, Chanyol (Chamoyali, Chanayol)Himachal PradeshGrassroots
8Govt. Primary School, Chyavani Bhugrat, Chyavani Bhugrat, solanHimachal PradeshSUTRA
9Govt. Primary School, Manpura, Manpura,solanHimachal PradeshSUTRA
10Govt. Primary School, Badaihari, SolanHimachal PradeshSUTRA
11Govt. Primary School, Chandi, Chandi, solanHimachal PradeshSUTRA
12Govt. Primary School, Chanhol, Chanhol, solanHimachal PradeshSUTRA
13Govt. Primary School, Dhayan, SolanHimachal PradeshSUTRA
14Govt. Primary School, Jagjit Nagar, SolanHimachal PradeshSUTRA
15Govt. Primary School, Sheel, SolanHimachal PradeshSUTRA
16Govt. Primary School, Surajpur, SolanHimachal PradeshSUTRA
17Govt. Senior Secondary School, Chamian, Chamian, solanHimachal PradeshSUTRA
18Govt. Senior Secondary School, Manpura, Manpura, solanHimachal PradeshSUTRA
19Govt. Senior Secondary School (boys), ArkiHimachal PradeshGrassroots
20Govt. Senior Secondary School, BogdharHimachal PradeshMANAV ADHIKAR SEVA SAMITEE
21Govt. Senior Secondary School, NauradharHimachal PradeshMANAV ADHIKAR SEVA SAMITEE
22Govt. Senior Secondary School, Patta MehlogHimachal PradeshSUTRA
23Govt. Senior Secondary School, SarahanHimachal PradeshGrassroots
24Govt.Primary School, Beli Diawar, Beli Diawar, solanHimachal PradeshSUTRA   
    CONTRIBUTE TO THE CONSTRUCTION OF A TANK